Inventarisatie ongediertebestrijding sloop Beckers-fabriek

In het traject van voorbereidende werkzaamheden is opgenomen dat er een inventarisatie plaatsvindt van de aanwezigheid van ratten en/of muizen in en om het gebouw van Beckers.

Daartoe worden op vrijdag 19 december 2014, door het daartoe gecertificeerde bedrijf Ongediertebestrijding Midden-Brabant, non-tox lokkasten ín en óm de fabriek geplaatst. Na 5 dagen, vóór Kerstmis, wordt geinventariseerd in welke mate de inhoud in de kasten is aangevreten en door welke diersoort. Non-tox betekent niet giftig en is bedoeld om te inventariseren om welke hoeveelheid en om welke dieren het gaat.

Aan de hand van de opname worden daarna maatregelen genomen om de alsdan te verwachten overlast voor de omwonenden te beperken. Op 12 januari zal tijdens de informatieavond hierover ook nadere informatie worden gegeven en kunnen vragen worden beantwoord.

Als er nog vragen zijn ten aanzien van het onderzoek kan contact opgenomen worden met:

Gerard Wouters
Ongediertedeskundige
Midden-Brabant
Waspik 0416-315517
Oosterhout 0162-462002
's-Hertogenbosch 073-6124385
Mobiel 06-55840660
http://www.hygie.nl/


Laatste nieuws

...
02/05/2019

Op naar de volgende fase

Het puin is geruimd…

Lees verder...
...
25/02/2019

In de pers: Einde aan woning-impasse in Meijel

Wethouder Rob Wanten verrichtte donderdag 13 december de symbolische eerste sloophandeling van boerderij Zanderink in Meijel. Met de sloop van de stallen komt een einde aan een impasse die al tien jaar duurt.

Lees verder...
...
25/02/2019

In de pers: START NIEUWE WOONWIJK KAPELKESHOF MEIJEL IN FEBRUARI

Op de locatie van de voormalige frikandellenfabriek Beckers op de hoek van de Steegstraat en de Kapelkesweg in Meijel wordt de nieuwe woonwijk “Kapelkeshof” gerealiseerd.

Lees verder...
...
19/02/2019

In de pers: Onderzoek: woonzorgcomplex in nieuwbouwproject Kapelkeshof Meijel

In het nieuwbouwproject Kapelkeshof in Meijel komt mogelijk een woonzorgcomplex voor gehandicapte jongvolwassenen. De realisatie van het ‘dorp in een dorp’ op de plek van de oude ‘frikandellenfabriek’ van Beckers vordert gestaag.

Lees verder...