Asbestsanering voormalig frikandellenfabriek Beckers

In de gebouwen van Beckers is asbest aangetroffen, ter vaststelling daarvan zijn door gecertificeerde bedrijven onderzoeken uitgevoerd. Deze asbestbronnen moeten worden verwijderd voordat met de sloop kan worden begonnen. Als in een ruimte de asbestbron is verwijderd wordt die ruimte vrijgegeven.

WITTE PAKKEN STAAT VOOR VEILIG WERKEN
Het werken met asbest brengt risico’s met zich mee. Langdurige blootstellig aan een hoge dosis asbestvezels kan de gezondheid schaden. Daarom zijn werknemers van asbestverwijderingsbedrijven verplicht alle veiligheidsvoorschriften na te leven en dus beschermende kledij te dragen: de bekende witte pakken en maskers om de adem te beschermen. Voor wie er niet dagelijks mee omgaat, kan het er bedreigend uitzien. Maar eigenlijk is het tegendeel waar. Het geeft aan dat het betreffende bedrijf zorgvuldig en veilig omgaat met asbest.

GEEN RISICO VOOR OMWONENDEN
De wet- en regelgeving wordt strikt nageleefd, er is geen enkel risico voor omwonenden tijdens de asbestverwijdering. De te treffen veiligheidsmaatregelen zijn gericht op de bescherming van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren.

AANWEZIGHEID WERKNEMERS OP HET TERREIN OOK ‘S NACHTS
Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat de werknemer(s) gedurende de (werk)week blijven overnachten op het terrein in een camper. In de weekenden verblijft er normaal gesproken ’s nachts niemand op het terrein. Eventuele uitzonderingen worden gemeld.

VRAGEN?
Eventuele vragen kunnen op 12 januari 2015 tijdens de informatieavond worden beantwoord maar u kunt ook altijd contact opnemen met de contactpersonen van A. Jansen B.V. de heer Ronald Heijmans en/of de heer Roel Joosten per e-mail op beckers@ajansenbv.com of telefonisch 06 1239 5296.    


Laatste nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden